Thứ Bảy, ngày 29 tháng 1 năm 2022

Chú trọng giám sát việc chính quyền tiếp thu và giải quyết các ý kiến của Nhân dân ​

Quang cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 30/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức hội nghị trực tiếp và trực tuyến triển khai Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và tập huấn Đề án “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM giai đoạn 2021 – 2030”. Đến dự có Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp; Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu.

Vẫn còn hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm

Triển khai Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP Nguyễn Hữu Hiệp cho rằng: Trong nhiều năm qua, Thành ủy và các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, trong đó tập trung vào các lĩnh vực người dân quan tâm, bức xúc, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân. Qua giám sát đã phát hiện những vấn đề còn hạn chế, bất cập để kiến nghị chính quyền các cấp điều chinh và có giải pháp khắc phục, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, sau gần 7 năm thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND ở quận, huyện, phường trên địa bàn TPHCM (từ năm 2009 - 2015), hoạt động giám sát tiếp tục được phát huy thông qua đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND xã, TP, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội,… Tuy nhiên, so với yêu cầu và mục tiêu đặt ra, hiệu quả công tác giám sát chưa cao, vẫn còn một số hạn chế như: chủ thể giám sát chủ yếu là MTTQ Việt Nam các cấp, đối tượng giám sát chủ yếu là cơ quan chính quyền, kết luận giám sát còn chung chung; vẫn còn hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm, chưa mạnh dạn góp ý những hạn chế, yếu kém của cấp ủy, chính quyền các cấp; nhiều kiến nghị của Nhân dân kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm; nhiều đề xuất, kiến nghị sau giám sát chưa được các cấp chính quyền quan tâm xem xét, giải quyết và phản hồi một cách thỏa đáng... nên hiệu quả giám sát chưa cao.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu phát biểu kết luận tại hội nghị Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu phát biểu kết luận tại hội nghị

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân TP tích cực đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác giám sát và đặc biệt khi TPHCM thực hiện tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp cho biết: Thành ủy đã xây dựng và ban hành Đề án “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và Nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM giai đoạn 2021 - 2030".

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu đối với tổ chức, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên giám sát Ban thường vụ cấp ủy, UBND cấp dưới giai đoạn 2021 - 2025 và Ban Thường vụ cấp ủy, UBND cùng cấp giai đoạn 2025 – 2030, các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp.

Đối với cá nhân, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp trên giám sát người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu UBND cấp dưới giai đoạn 2020 - 2025 và giám sát người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu UBND cùng cấp giai đoạn 2025 - 2030, đồng thời mở rộng giám sát cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP Nguyễn Hữu Hiệp triển khai Chỉ thị 13 tại hội nghị Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP Nguyễn Hữu Hiệp triển khai Chỉ thị 13 tại hội nghị

Theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp, đề án cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp;…

Tăng cường giám sát những vấn đề “nóng” Nhân dân quan tâm

Tại hội nghị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng công tác giám sát của MTTQ Việt Nam và Nhân dân cần phối hợp chặt chẽ về nội dung và phân công công tác kiểm tra của Đảng, thanh tra của chính quyền và giám sát của HĐND, MTTQ Việt Nam và Đoàn Đại biểu Quốc hội – cơ quan chủ trì việc này. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng ý kiến của Nhân dân gửi trực tiếp đến các cơ quan và phản ánh của báo chí là nguồn thông tin rất có ý nghĩa, không bao giờ cạn, để giúp xác định các nội dung cấp ủy cần chỉ đạo để thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân và các nội dung MTTQ Việt Nam cần giám sát. Bên cạnh đó, việc thực hiện Quy định 1374 của Thành ủy cần tiếp tục được thực hiện sâu rộng, hiệu quả hơn.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh công tác giám sát của MTTQ cần có sự phối hợp và phân công hợp lý giữa MTTQ và các tổ chức thành viên để việc giám sát được rộng và sâu, đạt hiệu quả xã hội cao. Kết quả công tác giám sát hàng năm, sáu tháng của MTTQ phải được báo cáo công khai, đầy đủ cho HĐND TP và Ban chấp hành Đảng bộ TP và công bố để Nhân dân biết, thấy được vai trò của MTTQ TP và góp sức cho MTTQ TP hoàn thành tốt hơn trách nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị cần có trang thông tin điện tử về công tác giám sát của MTTQ Việt Nam TP để công bố các kế hoạch giám sát, kết quả giám sát và tiếp thu ý kiến của Nhân dân để công tác giám sát tốt hơn, hiệu quả hơn; cần nghiên cứu để xây dựng cơ chế Nhân dân giám sát MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện công tác giám sát để công tác này thực sự là của dân, do dân, vì dân, vì Đảng, vì đất nước.

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu đề nghị hệ thống MTTQ từ TP đến cơ sở cần triển  khai Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Đề án giám sát số 06-ĐA/TU; đồng thời cần phát huy hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên ở quận, phường trong quá trình tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV nhằm đưa hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên ở quận, phường thực sự là cơ sở chính trị của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. 

Đồng chí Tô Thị Bích Châu cũng đề nghị nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và nâng chất năng lực dự báo, nhìn nhận, phân tích, đánh giá vấn đề, kỹ năng lắng nghe, tổng hợp; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Ban công tác Mặt trận; nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, chi hội khu phố, ấp. 

Bên cạnh đó, tổ chức giám sát việc tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân các cấp trong việc góp ý việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, quản lý đô thị, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường giám sát những vấn đề “nóng” mà Nhân dân quan tâm.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu cũng yêu cầu tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đảm bảo dân chủ thực chất, khắc phục cơ bản dân chủ hình thức; tăng cường công tác hòa giải những vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ở địa bàn dân cư; luôn chú trọng giám sát việc tiếp thu và giải quyết các ý kiến của Nhân dân của chính quyền, nhất là tại chính quyền địa phương.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo