Thứ Bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024

Bình Chánh: Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII Đảng bộ huyện

Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Nam chủ trì cuộc họp

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 18/6, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII Đảng bộ huyện Bình Chánh tổ chức họp thảo luận một số nội dung về công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Chánh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, thành viên Tiểu ban Văn kiện.

Tại hội nghị, Tiểu ban Văn kiện đã trình bày về Kế hoạch chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện, cụ thể: Văn kiện chính trình Đại hội (gồm dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 -2030, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự thảo Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030); Văn kiện lưu hành trong Đại hội; các báo cáo phục vụ công tác biên tập văn kiện gồm báo cáo kết quả thực hiện 19 chỉ tiêu, 17 chương trình, công trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII…; phân công nhiệm vụ các thành viên của Tiểu ban Văn kiện trong công tác biên tập.

Sau khi thông qua kế hoạch, tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến, bổ sung nội dung nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Nam nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, đánh giá kết quả của nhiệm kỳ 5 năm (2020 - 2025), rút ra bài học kinh nghiệm và phương hướng trong nhiệm kỳ mới. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị các thành viên trong Tiểu ban Văn kiện, Tổ biên tập trực thuộc Tiểu ban văn kiện cần tập trung, làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Sau cuộc họp, các đồng chí cần tổ chức lấy ý kiến, bổ sung nội dung để hoàn thiện Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu huyện và trình lại Ban Thường vụ; trong đó chú trọng đến chủ đề và phương châm Đại hội theo hướng súc tích, ngắn gọn, dễ nhớ mà vẫn làm nổi bật những mục tiêu mà huyện hướng tới trong nhiệm kỳ mới.

Thu Phương


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo