Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Lời khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ 7

(Do đồng chí Phạm Ngọc Bi, Bí thư Quận ủy khóa VI đọc)

- Kính thưa đồng chí Nguyễn Võ Danh, Ủy viên Thường vụ Thành ủy;

- Thưa các đồng chí đại diện Văn phòng Trung ương Đảng ; các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy ;

- Thưa các đồng chí khách quý ;

- Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội.

Sau thời gian chuẩn bị với tinh thần trách nhiệm cao của Ban chấp hành Đảng bộ Quận và các cơ sở Đảng, hôm nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 3 lần thứ VII – chính thức khai mạc.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội và Ban chấp hành Đảng bộ quận 3 (khóa VI), tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi lời chúc sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, các đồng chí khách quý của Đại hội, các đồng chí đại biểu – đại diện cho tòan thể đảng viên Đảng bộ quận 3 – về dự Đại hộ hôm nay.

Thưa các đồng chí đại biểu,

Trong mấy năm qua, mặc dù trong bối cảnh chung của cả nước, Thành phố và cũa Quận còn nhiều khó khăn trên tất cả các lĩnh vực : Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự… ; song, toàn Đảng bộ và toàn dân quận 3 đã kiên trì phấn đấu và đã đạt được những thành tựu  quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực họat động của Quận : kinh tế tăng trưởng hàng năm, năm sau cao hơn năm trước ; đời sống nhân dân và diện chính sách được giữ vững… đã góp phần đưa đường lối đổi mới nhà ngày càng phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đó, quận 3 không thể tránh khỏi những thiếu sót, tồn tại.

Đại hội VII của Đảng bộ Quận lần này, có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VII, kiểm điểm, đánh giá đúng đắn những việc làm được, những vấn đề mới nảy sinh ; phân tích, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và những kinh nghiệm trong tiến trình đổi mới trên các lĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội ở một quận trung tâm thành phố lớn của cả nước. Trên cơ sở đó, nhận thức sâu sắc hơn về thời cơ và thách thức, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các mục tiêu chủ yếu cho 5 năm tới, nhằm xây dựng quận 3 phát triển cao hơn nữa, góp phần cùng thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, đưa đất nước chuyển sau thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Đại hội cũng sẽ thông qua bản tổng hợp ý kiến góp ý của cơ sở Đảng trong Quận cho  các dự thảo văn kiện Đai hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ VI.

Cũng như các Đại hội trước đây, Đại hội này sẽ bầu cử Ban chấp hành Quận Đảng bộ khóa VII, để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân Quận nhà thực hiện thắng lợi nghị quyết do Đại hội đề ra, và bầu cử Đòan đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VI.

 Thưa các đồng chí đại biểu,

Hôm nay, trong lúc chúng ta đang long trọng tiến hành Đại hội, thì toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Quận nhà đang hướng về Đại hội với niềm tin : Các đại biểu về dự Đại hội sẽ thể hiện cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đại hội.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 3 lần thứ VII.

- Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thông báo