Chủ Nhật, ngày 14 tháng 7 năm 2024

Bản kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 3 (Khóa VI)

(Do đồng chí Nguyễn Thị Hiền, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đọc)

Từ Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 3 lần thứ VI (12 – 1991) đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ (4 – 1994) và các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố trong tình hình quốc tế và trong nước cũng như ở thành phố có nhiều chuyển biến quan trọng :

Nhiều chủ trương của Đảng và Nhà nước đã được cụ thể hóa theo Nghị quyết Đại hội VII của Đảng, Nghị quyết Đại hội V của Đảng bộ Thành phố, được triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy công cuộc đổi mới. Những chuyển biến quan trọng kinh tế - xã hội, ngoại giao, làm cho đảng viên và quần chúng phấn khởi hơn, tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đời sống nhân dân được cải thiện nhiều mức độ khác nhau, bộ mặt Thành phố ngày một thay đổi, tạo được sức sống một thành phố công nghiệp, văn hóa và giao dịch quốc tế.

Nhưng, trong bối cảnh đó, mặt trái của cơ chế thị trường, tệ nạn xã hội đã hòa trộn vào những âm mưu, hành động phá hoại của kẻ địch từ bên ngoài và bên trong gây khó khăn chất chồng, làm tăng thêm nguy cơ, thử thách.

Nền kinh tế mở, đã đạt được những kết quả ban đầu, nhưng trong những năm qua chưa thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, tỉ lệ lạm phát giảm dần từng năm, nhưng còn có cơ hội tăng cao, cộng với hậu quả nặng nề của những năm bao cấp đã kềm bước phát triển của Quận.

Trong tình hình đó, Ban Chấp hành Đảng bộ dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, nhằm thực hiện cho bằng được những nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội VI đã đề ra.

I.                    LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI :

 1. Những thành quả đạt được :

a)       Về kinh tế : Trên lãnh vực sản xuất CN – TTCN Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chỉ đạo củng cố, sắp xếp các doanh nghiệp Nhà nước, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế khác phát triển đa dạng về số lượng và quy mô hoạt động. Quận đã mạnh dạn tạo điều kiện đầu tư vốn trang thiết bị có trọng điểm các đơn vị mạnh, đầu tư vào ngành kỹ thuật mà nghị quyết Đại hội VI đã định hướng sự đầu tư theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa bước đầu phát huy tác dụng. Đồng thời, tập trung củng cố các đơn vị quốc doanh luôn giữ được tỉ trọng cao trong toàn ngành (#45%). Một số mô hình tư bản nhà nước phát triển mạnh. Tốc độ tăng trưởng đạt chỉ tiêu định hướng Nghị quyết Đại hội VI (18,65%) và là tốc độ cao so với các quận trong Thành phố.                                         -- Thương mại dịch vụ từ sau Nghị quyết Hội nghị giữa nhiệm kỳ đã phát triển mạnh hơn trước. Tổng doanh thu Thương mại – dịch vụ trên địa bàn ước 10.000 tỉ đồng/năm, trong đó quốc doanh từ vị trí 300 tỉ đồng đã nâng lên gần 400 tỉ đồng, nếu kể cả các đơn vị có vốn nhà nước thì đạt ước 3.000 tỉ đồng. Theo định hướng Nghị quyết Đại hội, xuất nhập khẩu là một thế mạnh của Quận, nên Ban chấp hành chỉ đạo tập trung đẩy mạnh kinh tế đối ngoại đã tăng gấp 5 lần năm 1991 (205/40 triệu USD). Kinh tế phát triển, Quận năm nào cũng hoàn thành vượt mức nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước, chưa kể thuế xuất nhập khẩu hàng năm đều tăng (1995 đạt 200 tỉ đồng), ngân sách Quận đã thiết thực phục vụ được yêu cầu phát triển các mặt của Quận.

b)       Về quản lý đô thị và xây dựng cơ bản tăng cường phúc lợi nhân dân là mặt công tác tập trung hơn trước. Hàng loạt đường sá, cống rãnh, trường học đã được xây dựng mới hoặc nâng cấp, bổ sung. Hai năm gần đây đã đi vào thực hiện chương trình giải tỏa kênh Nhiêu Lộc. Năm năm qua, 2.000 căn hộ mới do Nhà nước xây, cộng với trên 10.000 căn nhà  của nhân dân tự xây, sửa chữa làm cho bộ mặt Quận khang trang, điều kiện làm kinh tế và cư trú của nhân dân được tốt hơn trước. Các phong trào sạch, xanh khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lập lại trật tự đô thị, trật tự xây dựng cũng được chỉ đạo tập trung thu được một số kết quả ban đầu.

c)       Về mặt văn hóa – xã hội : Ban chấp hành quan tâm chỉ đạo phát triển văn hóa – xã hội cân đối hơn so với chỉ đạo kinh tế. Mạng lưới trường lớp đã được qui hoạch đủ và khang trang hơn, chất lượng giáo dục được giữ vững, có mặt phát triển. Công tác dạy nghề phát triển tốt, đào tạo tay nghề và giải quyết hàng chục ngàn người có việc làm. Văn hóa văn nghệ phát triển theo hướng giữ gìn bản sắc dân tộc và nâng cao chất lượng biểu diễn, thể dục thể thao những đỉnh cao đáng phấn khởi. Phong trào văn hóa văn nghệ, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, phong trào rèn luyện thân thể thâm nhập vào quần chúng sâu hơn. Sự nghiệp y tế được tăng cường cơ sở vật chất, thực hiện đạt yêu cầu các chương trình quốc gia là y tế cộng đồng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Ban Chấp hành nhận thức được phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước với người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ là rất quan trọng ; đã nỗ lực thực hiện phong trào chăm sóc người có công với cách mạng, nhà tình nghĩa, quỹ bảo trợ chính sách đạt được khả quan. Đặc biệt, chương trình xóa đói giảm nghèo, chỉ trong 2 năm đã xóa được hộ đói, giảm 40% các hộ trong diện nghèo, tăng thêm sự gắn bó nhân dân lao động với chế độ.

-          Công tác quản lý xã hội cũng được tăng cường hơn trước, ngăn chặn và hạn chế được từng bước sự phát triển của văn hóa phẩm độc hại, của tệ nạn xã hội; các tụ điểm dạng này đã chuyển hóa dần dần.

d)       Về an ninh quốc phòng và công tác nội chính : Ban Chấp hành hết sức tập trung trên cơ sở nhận thức được âm mưu “Diễn biến hòa bình” của địch. Ban chấp hành, Ban Thường vụ đã chỉ đạo xây dựng các phương án tăng cường an ninh quốc gia trong tình hình mới, phương án phòng thủ cơ bản, xây dựng thế trận an ninh quốc phòng ở cơ sở cùng với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kết quả trong 5 năm qua đã tiếp tục giữ vững được an ninh chính trị trật tự xã hội, đập tan một số âm mưu, nhen nhóm phản động, tấn công bọn tội phạm có hiệu quả. Tình hình an ninh trật tự ổn định góp phần rất lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của Quận.

Công tác nội chính được quan tâm hơn trước, vừa góp phần thiết thực giữ vững an ninh chính trị trật tự xã hội, vừa tăng cường tính pháp luật trong quản lý và đời sống nhân dân. Các lực lượng nội chính mạnh hơn trước về nghiệp vụ, hoạt động có hiệu quả.

 1. Những khó khăn khuyết điểm :

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ chỉ đạo chưa tập trung việc thực hiện các quy hoạch kinh tế xã hội. Quận vẫn thiếu mặt bằng, nhưng những mặt bằng trong toàn Quận đã có thì sử dụng chưa có hiệu quả cao. Chưa huy động được nhiều nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. Về cơ bản, chưa thay đổi được công nghệ thiết bị, chưa quy hoạch được trung tâm thương mại, dịch vụ, khu công nghiệp tiểu thủ công nghiệp nhỏ, một số đơn vị sản xuất không ô nhiễm vẫn phải ra ngoại thành hoặc quận khác. Các đơn vị phát triển chưa được vững chắc, công tác quản lý còn yếu kém, một số đơn vị phá sản gây tổn thất nghiêm trọng, hoặc hoạt động không hiệu quả. Các đơn vị quốc doanh còn thiếu năng động. Kinh tế thương mại dịch vụ quốc doanh phát triển còn chậm chưa đạt yêu cầu định hướng, chưa tương xứng với tiềm năng của Quận. Đồng thời công tác quản lý thương mại dịch vụ tư nhân trên địa bàn còn lỏng lẻo, thất thu thuế phát sinh tệ nạn xã hội. Điều này chưa có phân công nhân cấp quản lý của Thành phố rõ ràng. Trường hợp đổ vỡ của Công ty Gesebco, tuy hậu quả đã khắc phục về cơ bản, nhưng đó là tổn thất, là bài học kinh nghiệm của Quận ủy và trực tiếp là Thường trực Quận ủy và Thường trực Ủy ban về công tác quản lý cán bộ, quản lý kinh tế.

-          Quản lý đô thị chưa tốt. Trật tự trong xây dựng còn lộn xộn, phát sinh tình trạng bất chất pháp luật. Một số vùng trong Quận có môi trường ô nhiễm chưa cải thiện được. Chưa trình giải tỏa kênh Nhiêu Lộc tiến độ chậm. Quản lý nhà cửa đất đai chưa chặt chẽ. Cơ sở hạ tầng phát triển không theo kịp nhu cầu xã hội. Nhiều cơ sở vật chất của ngành giáo dục, văn hóa, xã hội chưa được đầu tư thích đáng, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển của xã hội. Môi trường tăng mức ô nhiễm do rác, thiếu nước ở một số khu vực làm cho đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn.

Một số công trình (Nam Quang, Chợ Đũi v.v… nhà ở…) triển khai rất chậm dù đã có Nghị quyết từ nhiều năm.

-          Về quản lý xã hội còn nhiều khó khăn. Đời sống người ăn lương tiếp tục xuống thấp, nhất là khu vực hành chánh sự nghiệp, diện chính sách. Việc làm còn thiếu nghiêm trọng. Thất nghiệp đã ảnh hưởng đến trật tự xã hội và còn số lượng cao (25.000 người). Về giáo dục, chất lượng dạy và học nâng lên chưa đều. Tệ nạn văn hóa, tệ nạn xã hội tràn lan đã ảnh hưởng đến từng lớp trẻ, làm ô nhiễm môi trường sống của nhân dân, nhưng việc ngăn chặn kém hiệu quả và thiếu chỉ đạo tập trung. Một bộ phận nhân dân lao động, ăn, ở, mặc, học hành, chữa bệnh, còn rất nhiều khó khăn và thiếu thốn.

-          Tuy an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, nhưng những nhân tố mất ổn định vẫn còn tồn tại, một số nhen nhóm phản động nấp dưới danh nghĩa tôn giáo, các tổ chức xã hội vẫn còn hoạt động. Tai nạn, tệ nạn xã hội như trộm cắp, cướp giật còn nhiều. Các loại tội phạm ngày càng giảm về số lượng, nhưng gia tăng tính chất nguy hiểm… Chưa đánh trúng bọn đầu sỏ buôn lậu, các băng ổ nhóm còn hoạt động gây mất trật tự, làm cho người dân chưa an tâm sinh sống và làm ăn.

Thế trận quốc phòng toàn dân đã xây dựng ở cơ sở nhưng vẫn chưa thật vững chắc. Lực lượng dân quân tự vệ chất lượng chưa nâng lên.

Tình trạng mất cảnh giác còn khá phổ biến, ngay cả trong cán bộ đảng viên.

II.                  LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ :

 1. Xây dựng hệ thống chính quyền :

-          Hội đồng nhân dân Quận hoạt động có nề nếp, nhất là sau cuộc bầu cử 1994, đã từng bước định hướng, giám sát được hoạt động của Ủy ban Nhân dân Quận và Phường theo luật định. Hội đồng nhân dân phường đã đi sâu vận động quần chúng thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước chấp hành pháp luật, chăm lo đời sống nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị trật tự xã hội, phát huy dân chủ xã hội.

-          Hoạt động của Ủy ban Nhân dân Quận đã từng bước nâng lên, quản lý Nhà nước theo Pháp luật và công tác quản lý hành chánh Nhà nước đạt được hiệu quả. Thông qua việc thực hiện chủ trương cải cách hành chính của Trung ương, Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận đã từng bước cải tiến lề lối làm việc, sắp xếp phòng, ban nhằm từng bước tinh gọn bộ máy. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội đạt yêu cầu. Ùy ban Nhân dân phường hoạt động theo quy chế có hiệu quả, nhất là sau khi thực hiện quyết định 231/QĐ – UB. Tổ dân phố được củng cố, nhiều đảng viên, nhất là cán bộ hưu trí tham gia hoạt động cơ sở, gắn bó lãnh đạo quần chúng, làm tăng thêm niềm tin của quần chúng với Đảng. Chỉ đạo khá tập trung 4 cuộc vận động, xử lý hầu hết các vụ tham nhũng, buôn lậu…

-          Đội ngũ cán bộ chính quyền Quận, Phường cũng được củng cố sắp xếp lại gọn hơn (còn 110 đồng chí ở cấp Quận và 156 đồng chí ở cấp Phường). Trình độ cán bộ nâng lên qua công tác đào tạo bồi dưỡng.

Mặt yếu của công tác chính quyền là quản lý kinh tế xã hội chưa chặt chẽ, chưa cung cấp được  công vụ thuận tiện cho nhân dân, có nơi còn gây phiền hà chậm trễ. Thủ tục hành chính còn rườm rà dễ sinh ra tiêu cực.

Một bộ phận cán bộ chính quyền xáo trộn ở cơ sở, cán bộ phường chưa an tâm, vì chính sách chế độ chưa rõ ràng. Chưa tách ra được quản lý nhà nước về kinh tế và quản lý kinh tế cụ thể, còn ôm đồm kém hiệu quả gây trở ngại cho cơ sở và nhân dân. Nền hành chính đã từng bước định hình nhưng việc quản lý nhà nước chưa theo kịp yêu cầu phát triển.

Cả mặt quản lý kinh tế, quản lý xã hội ở cơ sở và cấp quận đều có sơ hở gây thiệt hại tài sản Nhà nước, thất thu thuế, tệ nạn xã hội phát sinh.

 1. Xây dựng hệ thống đoàn thể, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng :

Thực hiện Nghị quyết 8B của Ban Chấp hành Trung ương (khóa VI), Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã chỉ đạo công tác đoàn thể có bài bản và tập trung hơn. Các đoàn thể cũng có những chuyển biến tốt, như đa dạng các hình thức tập hợp quần chúng, chăm lo đến lợi ích thiết thực của quần chúng, qua đó, tìm hiểu và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của quần chúng đối với Đảng với chính quyền nâng lên niềm tin với chế độ xã hội chủ nghĩa.

Công tác vận động quần chúng thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước có nhiều tiến bộ, phối hợp với chính quyền, đẩy mạnh các phong trào sản xuất sản xuất, kinh doanh, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào đền ơn đáp nghĩa, giúp nhau làm kinh tế gia đình, thực hiện tốt các chương trình y tế cộng đồng, công tác từ thiện, công tác phổ cập giáo dục và chống mù chữ…

Tổ chức các đoàn thể được củng cố về chất lượng hoạt động, kết nạp nhiều hội viên, đoàn viên. Thành lập thêm một số hội đoàn quần chúng.

Mặt khó khăn của công tác đoàn thể là tâm trạng quần chúng còn nhiều ưu tư về nạn tham nhũng chưa ngăn chặn được, tình trạnh giàu, nghèo phân hóa sâu sắc hơn, an ninh trật tự, luật pháp, kỷ cương xuống cấp, tha hóa đạo đức xã hội. Hoạt động đoàn thể có nơi, có lúc còn mang tính hình thức, hành chánh hóa. Nhiều cuộc vận động còn nặng về huy động đóng góp tiền hơn là vận động chính trị. Ban Dân vận Quận ủy được thành lập nhưng chưa hoạt động đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, kinh phí hoạt động còn nhiều khó khăn làm hạn chế sức phát triển của các phong trào. Sơ, tổng kết công tác vận động quần chúng còn chậm nhất là Nghị quyết 8B, gương người tốt việc tốt chưa tập hợp nhân ra đúng mức.

 1. Xây dựng Đảng bộ thực hiện vai trò lãnh đạo toàn diện :

a)       Công tác tư tưởng

Ban Chấp hành tập trung triển khai các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng qua Nghị quyết Đại hội VII của Đảng, Đại hội V của Thành phố và các chủ trương, mục tiêu của Quận đảng bộ đến đảng viên. Qua đó làm cho đảng viên vững vàng về chính trị, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sự lãnh đạo và công cuộc đổi mới của Đảng. Những thành quả kinh tế xã hội của cả nước, thành phố và quận cũng đã làm tăng thêm lòng tin của đảng viên và quần chúng vào công cuộc đổi mới.

Mặt chưa được của công tác tư tưởng là trong đảng viên, cán bộ còn nhiều tâm tư, cũng còn những đồng chí bi quan lo lắng trước vận mệnh đất nước hoặc hoài nghi chờ đợi. Do nhận thức và không cập nhật, nghiên cứu thông tin, một bộ phận đảng viên còn thờ ơ, mất cảnh giác, nhìn xã hội đen tối, bực dọc, tổ chức kỷ luật lỏng lẻo. Công tác tư tưởng chưa nắm bắt, giải quyết kịp thời nguyện vọng tâm tư quần chúng các tầng lớp trong từng giai đoạn nhất định nên hiệu quả chưa cao, thiếu sắc bén và kịp thời. Thắc mắc, lệch lạc quan điểm trong đảng viên chưa giải đáp và đấu tranh uốn nắn tới nơi tới chốn. Ban chấp hành chỉ đạo công tác tư tưởng chưa mạnh mẽ.

b)      Nâng cao chất lượng đảng viên củng cố tổ chức.

Ban Chấp hành đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện rất tập trung để thực hiện NQTW.3 và các chỉ thị của Đảng về nâng cao chất lượng đảng viên. Trên lĩnh vực này đã có những chuyển biến quan trọng. Đảng bộ phường phát huy khá tốt vai trò lãnh đạo toàn diện ở cơ sở. Chi bộ đường phố phát huy được tác dụng trong dân, đảng viên đi sâu vào quần chúng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, động viên lãnh đạo quần chúng.

Các chi bộ đảng ở ban ngành, công ty xí nghiệp hoạt động có khá hơn trước thể hiện được vai trò lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Số cơ sở Đảng vững mạnh tăng lên, số cơ sở Đảng yếu kém giảm đi, số đảng viên loại 1 tăng lên.

Công tác phát triển Đảng 5 năm qua được Ban chấp hành và Ban thường vụ chỉ đạo tập trung hơn, nhất là sau Chỉ thị 15 của Thành ủy và sau Hội nghị giữa nhiệm kỳ của đảng bộ, nên số đảng viên được kết nạp tăng lên đáng kể và đủ chuẩn chất. Công tác bảo vệ Đảng cũng được quan tâm hơn trước.

Trong nhiệm kỳ, Quận ủy đã tập trung quy hoạch hình thành đội ngũ cán bộ theo hướng trẻ hóa có năng lượng được đào tạo, chú trọng cán bộ nữ. Đội ngũ cán bộ của Quận vững vàng, đoàn kết nhất trí, năng động, thích ứng nhanh môi trường công tác. Các đồng chí mới bố trí đa số phát huy được tác dụng, giữ gìn đạo đức phẩm chất tốt.

Mặt tồn tại của công tác tổ chức là còn tình trạng bố trí cán bộ một cách chấp vá. Nhiều nơi còn hụt hẫng cán bộ. Nhiều đơn vị yếu về mặt tổ chức, chưa có cán bộ để tăng cường hoặc thay thế. Việc nâng cao trình độ còn tự phát. Việc sử dụng cán bộ từng nơi, từng trường hợp chưa hợp lý, chưa phát huy được năng lực cán bộ.

c)       Công tác kiểm tra Đảng.

Chuyển biến của công tác kiểm tra là đi vào kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chính trị, cơ sở Đảng tự kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đảng bộ cấp mình, kiểm tra thực hiện quy chế, chấp hành nguyên tắc và điều lệ Đảng… đã góp phần vào việc chỉnh đốn Đảng nhất là trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 3.

Việc xử lý kỷ luật đảng viên nghiêm minh và đúng mức, loại ra khỏi đảng những người tha hóa biến chất, sa sút chí chiến đấu, lệch lạc quan điểm chính trị, thiếu trách nhiệm nghiêm trọng và vô tổ chức kỷ luật.

Tồn tại là Ban Thường vụ chưa chỉ đạo chặt chẽ khâu kiểm tra thực hiện Nghị Quyết, việc giáo dục ngăn ngừa đảng viên vi phạm, số cán bộ bị thi hành kỷ luật chiếm tỷ lệ đáng kể, công tác tự phê và phê bình chưa thành nề nếp và có chất lượng, một số trường hợp xử lý kỷ luật không kịp thời có phát sinh hậu quả. Tình trạng bỏ sinh hoạt Đảng trong đảng viên tăng cao hơn các năm trước. Sinh hoạt Đảng ở một số cơ sở còn lỏng lẻo.

III.                PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG ; THỰC HIỆN QUY CHẾ CỦA BAN CHẤP HÀNH

1. Từ đầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và triển khai các mặt lãnh đạo, chỉ đạo. Trên cơ sở phân công nhiệm vụ rõ ràng, đã tránh được tình trạng dẫm chân nhau giữa Đảng, chính quyền và đoàn thể. Từng đồng chí Ủy viên Thường vụ phụ trách từng lãnh vực công tác, từng đồng chí Ủy viên Ban chấp hành lãnh đạo cơ sở, Ban Chấp hành đã vừa lãnh đạo toàn diện vừa đi sâu chỉ đạo các chuyên đề kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đoàn thể, xây dựng Đảng. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành bảo đảm tương đối toàn diện các lĩnh vực.

-          Từng đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Thường vụ đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhiều đồng chí năng động dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm đã đưa được mảng công tác mình phụ trách vươn lên, giải quyết tốt những tồn tại cũ.

Tính chấp hành nghị quyết đại hội, các chỉ thị, nghị quyết cấp trên tương đối nghiêm túc và có chất lượng, biết phối hợp hành động nên đưa đến hiệu quả tốt. Các cơ sở có Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách hầu hết có vươn lên.

Đa số Ủy viên Ban Chấp hành đều có tác dụng lãnh đạo sâu sát, gần gũi quần chúng, đoàn kết nhất trí trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ chung của Đảng bộ và có tác phong làm việc gương mẫu, cần mẫn.

Đa số các đồng chí trong Ban chấp hành đều liên tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sạch lành mạnh, gương mẫu, giữ được uy tín trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với cơ sở.

2. Mặt tồn tại, thiếu sót của Ban chấp hành và Ban Thường vụ là thiếu chặt chẽ trong thực hiện quy chế, thực hiện những quy định cụ thể về lề lối làm việc.

Công tác kiểm tra của Ban Thường vụ đối với từng mảng công việc không đều, có lúc tập trung công việc này thì chậm trễ ở khâu khác, thiếu mạnh dạn đôn đốc. Việc chuẩn bị làm việc còn cập rập, chưa chu đáo nên chất lượng sinh hoạt Ban Thường vụ có lúc không cao.

Cá biệt có một đồng chí Quận ủy viên trong quá trình làm việc có sai phạm làm ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo của Ban Chấp hành phải bị kỷ luật các chức Quận ủy viên.

Về đoàn kết, nhất trí cơ bản là tốt. Song trong đấu tranh xây dựng nội bộ, thống nhất quan điểm trên một số sự việc cụ thể chưa cao, nhất là về lề lối làm việc có lúc luộm thuộm nên khi xảy ra sai sót, tổn thất thì có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm.

Trong sinh hoạt Ban chấp hành chậm cải tiến nội dung và cung cách làm việc nên khó tạo điều kiện thuận lợi cho Ban chấp hành tập trung trí  tuệ vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Mặt khác một số Ủy viên Ban chấp hành cũng có hiện tượng tập trung cho công việc phụ trách, thiếu quan tâm đến việc đóng góp công sức cho những vấn đề chung của Quận.

IV.                NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ TÍNH NGUYÊN NHÂN – KINH NGHIỆM VÀ BÀI HỌC THỰC TIỄN :

 1. Ban chấp hành và Ban Thường vụ đã bám sát Nghị quyết Đại hội VI, Nghị quyết, Hội nghị giữa nhiệm kỳ, có kế hoạch chuyên đề để thực hiện, đã tạo ra môi trường thuận lợi để chỉ đạo cơ sở tổ chức thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, trên cơ sở quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Trung ương, Thành phố, đây là một nhân tố quyết định đạt được những thành quả quan trọng trong 5 năm qua trên các lĩnh vực.

 1. Ban Chấp hành và Ban Thường vụ quan tâm sâu sắc giữ gìn đoàn nhất trí trong lãnh đạo, giữa lãnh đạo và cơ sở cùng với quyết tâm, với tinh thần trách nhiệm đã tạo nên sức mạnh tổng hợp. Những nhân tố này, quyết định các hoạt động khác của chính quyền và đoàn thể vừa phát huy tác dụng lãnh đạo, vừa phát huy tính năng động sáng tạo trong cơ sở.

 1. Trong thực hiện chủ trương đổi mới, việc quản lý chặt chẽ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đối với cơ sở là cần thiết để tránh sai sót, nhưng cũng phải phát huy tính năng động sáng tạo của cơ sở, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phải quán xuyến toàn diện tình hình và hoạt động của cơ sở. Từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phải sâu sát cơ sở.

 1. Thực hiện tốt và đầy đủ quy chế hoạt động của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ và các quy định và các quy định khác của Điều lệ Đảng là cơ sở để hợp đồng trách nhiệm giữa các khối, các mặt công tác, tránh sơ hở và sai sót trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

 1. Tập trung các vấn đề lớn để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, biết dứt điểm từng lúc các công tác quan trọng. Phát hiện những vấn đề tồn đọng chủ yếu để tập trung giải quyết, đồng thời phát hiện sớm những sai sót để tránh thiệt hại. Là kinh nghiệm của công tác tổ chức thực hiện.

 1. Những khuyết điểm, tồn tại trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đã hạn chế thành quả đạt được trong những năm qua, đồng thời đã làm phát sinh những sơ hở dẫn đến tổn thất không tránh khỏi.

 1. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các đồng chí Ủy viên Thường vụ, các phòng, ban tham mưu, của từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành để tập trung giúp đỡ, củng cố, tạo điều kiện cho các đồng chí làm tròn nhiệm vụ.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

QUẬN BA KHÓA VI

Thông báo